SLP ค่าใช้จ่ายพุ่งฉุดผลงานปี 62 พลิกขาดทุน 43 ลบ.


บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SLP รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทพลิกขาดทุน เนื่องจากมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มพนักงานเกี่ยวข้องกับการขายและการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์บางรายการเพื่อรอจำหน่าย

Back to top button