JMT ปิดดีล! เซ็นสัญญาซื้อหนี้เสียก้อนใหม่เกือบ 3 พันลบ.

JMT ปิดดีล! เซ็นสัญญาซื้อหนี้เสียก้อนใหม่เกือบ 3 พันลบ.


บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT แจ้งว่าเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ด้อยคุณภาพแบบไม่มีหลักประกัน จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง สัญญามีมูลค่าหนี้คงค้างตามสิทธิ์ เท่ากับ 2,979 ล้านบาท

Back to top button