สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F มูลค่าสูงสุด 84.63 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F มูลค่าสูงสุด 84.63 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK-F 2 667,700 84,631 126.75
AWC 1 11,000,000 57,750 5.25
BTSGIF 1 5,000,000 42,875 8.58
TDEX 1 2,000,000 18,540 9.27
LH 1 530,300 4,834 9.12
SIRI 1 5,000,000 4,400 0.88
GULF13C2006A
1 7,000,000 2,617 0.37
PTTE13C2008A 1 1,485,300 609 0.41
PTT13C2006A 1 2,999,900 405 0.14
MAX 3 10,600,000 122 0.01

Back to top button