ADVANC ควัก 226.5 ลบ. ส่งบ.ย่อยร่วมทุนธุรกิจเกมในสิงคโปร์ หวังเสริมรายได้หนุนผลงานโต

ADVANC ควัก 226.5 ลบ. ส่งบ.ย่อยร่วมทุนธุรกิจเกมในสิงคโปร์ หวังเสริมรายได้หนุนผลงานโต


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC หรือ AIS แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด (WDS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าร่วมทุนในธุรกิจด้านดิจิทัลเกม โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน บริษัท ดิจิตอล เกมมิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี (DGI) ประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วน 33.33% คิดเป็นมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 226.5 ล้านบาท

โดยเป็นการร่วมทุนในสัดส่วนเท่ากันระหว่าง  WDS กับบริษัท ดิจิตอล เกมมิ่ง อินเวสเม้นท์ พีทีอี ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับ AIS ในฐานะที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ Singapore Telecommunications (Singtel) และบริษัท เอสเค เทเลคอม จำกัด (SKT) ซึ่งไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยง

สำหรับ DGI ดำเนินธุรกิจให้บริการ gaming content platform โดยใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ซึ่งมีเป้าหมายคือกลุ่มผู้เล่นเกมกว่า 800 ล้านรายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยร่วมมือกับผู้ผลิตเกมออนไลน์ชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงคอนเทนต์เกมออนไลน์ และอีสปอร์ตที่หลากหลาย โดยอาศัยศักยภาพของพันธมิตรทางธุรกิจทั้ง 3 รายที่จะร่วมกันพัฒนาธุรกิจและขยายตลาดด้วยการส่งเสริมเกมคอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละตลาด และสนับสนุนช่องทางการชำระเงิน

โดยความแข็งแกร่งของพันธมิตรประกอบด้วย Singtel ซึ่งมีธุรกิจโทรคมนาคมและฐานลูกค้ามากกว่า 710 ล้านรายในภูมิภาค ประกอบกับ SKT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมและเชี่ยวชาญในธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศเกาหลีใต้ และความเชี่ยวชาญของ AIS ในด้านอีสปอร์ตในประเทศไทย

ทั้งนี้ ตลาดเกมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียและไทยมีอัตราการเติบโตที่สูง โดยตลาดในประเทศไทยมีผู้เล่นกว่า 27 ล้านราย และมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 23,000 ล้านบาทในปี 2562 โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 27,000 ล้านบาทในปี 2563 การลงทุนในครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำถึงทิศทางในการสร้างธุรกิจด้านดิจิทัลของ AIS และสร้างรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกมออนไลน์ด้วยจุดแข็งร่วมกันของผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย เพื่อการขยายเข้าสู่ตลาดเกมส์ออนไลน์ได้ในระดับในภูมิภาค

Back to top button