CKP ออกหุ้นกู้ “ไฟฟ้าน้ำงึม 2” มูลค่า 600 ลบ.อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี

CKP ออกหุ้นกู้ "ไฟฟ้าน้ำงึม 2" มูลค่า 600 ลบ.อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี


นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP เปิดเผยว่า บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 600 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในอันดับ “A แนวโน้มคงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

“หุ้นกู้ที่บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด เสนอขายในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด ซึ่งการออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งในแผนการลดต้นทุนทางการเงินของ CKP ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ ถือว่าเป็นการออกและเสนอขายในช่วงเวลาที่สภาวะตลาดมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ดีขึ้น”นายธนวัฒน์กล่าว

บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) แห่งแรก ที่ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ได้ครบ 100% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพ ธุรกิจ และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท

Back to top button