BJCHI คว้า 2 งานใหม่ในออสเตรเลีย มูลค่า 800 ลบ.

BJCHI คว้า 2 งานใหม่ในออสเตรเลีย มูลค่า 800 ลบ.


บริษัท บีเจซีเฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ BJCHI เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างฉบับใหม่ในโครงการ Koodaideri ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ รวมทั้งได้รับงานเพิ่มจากโครงการ Santos ในอุตสาหกรรมก๊าซ ซึ่งทั้งสองโครงการตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยมีมูลค่ารวมทั้ง 2 โครงการเท่ากับ 880 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการ Koodaideri เป็นงานเกี่ยวกับการจัดหา แปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ขณะที่โครงการ Santos เป็นการจัดหาและการแปรรูปโลหะเพื่อก่อสร้างชุดขุดเจาะก๊าซ ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤศจิกายน 2563

Back to top button