ผู้ถือหุ้น SIMAT ส่งชื่อ 5 แคนดิเดทชิงตำแหน่งบอร์ดชุดใหม่ เม.ย.นี้

ผู้ถือหุ้น SIMAT ส่งชื่อ 5 แคนดิเดทชิงตำแหน่งบอร์ดชุดใหม่ เม.ย.นี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีรายงานข่าวเปิดเผยว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT ได้มีความเคลื่อนไหวในการเสนอรายชื่อคณะกรรมการตามสิทธิ เพื่อเสนอตัวเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง กรรมการชุดใหม่ เข้ามาทำงานแทนกรรมการชุดเก่าของ SIMAT ที่หมดวาระลง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2563 ที่จะถึงนี้ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

โดย กลุ่มแรก เสนอชื่อ นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ และผศ.ดร.ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์ ส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยกลุ่มที่ 2 เสนอชื่อ นางปิยฉัตร เตชะสันทรโรวาท และนายชุมพล มนตรีพิริยาภรณ์ ขณะที่กลุ่มที่ 3 เสนอชื่อ นายสวัสดิ์ หอมชะเอม เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

“ผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้ง 3 กลุ่ม ได้เสนอรายชื่อไปยังกรรมการ SIMAT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และในสัปดาห์นี้ SIMAT เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอรายชื่อกรรมการชุดใหม่ และกำหนดวันประชุม AGM ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนเม.ย.ที่จะถึงนี้”

โดยทั้ง 5 ราย ที่เสนอตัวเข้านั่งกรรมการ SIMAT ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

“ ถือเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมบริหารบริษัทฯ ที่ปัจจุบันเริ่มประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้บริหารมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล เข้ามาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ และแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที”

Back to top button