บอร์ด TFG อนุมัติซื้อหุ้นคืนวงเงิน 150 ลบ.เริ่ม 30 มี.ค.-29 ก.ย.63

บอร์ด TFG อนุมัติซื้อหุ้นคืนวงเงิน 150 ลบ.เริ่ม 30 มี.ค.-29 ก.ย.63


บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 มี.ค. อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 150 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 38,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 0.68% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึง 29 กันยายน 2563

Back to top button