สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) ROJNA มูลค่าสูงสุด 254.92 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) ROJNA มูลค่าสูงสุด 254.92 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ROJNA 1 76,323,783 254,921 3.34
BH
1 420,000 50,400 120
CPNREIT 1 1,000,000 21,900 21.9
FTREIT 1 1,000,000 12,700 12.7
AAV 1 13,000,000 11,700 0.9
AOT 2 200,000 9,775 48.88
KTC 1 300,000 7,350 24.5
SPALI-F 13 490,500 6,680 13.62

Back to top button