สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2006F 727 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักท …


สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013C2006F S50M20 726,812,500
2 S5013C2006D S50H20 143,970,100
3 S5013P2006E S50H20 119,670,980
4 IVL13C2008A IVL 49,840,600
5 S5013C2006E S50H20 43,929,500

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

Back to top button