PLAT ขยายเวลาปิดศูนย์การค้าฯ พร้อมเว้นค่าเช่าช่วงวิฤต “โควิด-19”

PLAT ขยายเวลาปิดศูนย์การค้าฯ พร้อมเว้นค่าเช่าช่วงวิฤต “โควิด-19”


สืบเนื่องจากประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยระบุว่าจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับการที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศใช้พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมขยายคำสั่งประกาศ ที่จะมีผลถึง 12 เมษายน 2563 จึงกำหนดให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งห้างสรรพสินค้า เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 30 เม.ย.นี้

ทั้งนี้ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PLAT ผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์, เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์, เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ จึงขอขยายเวลาปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ไปจนถึง 30 เมษายน 2563 โดยยกเว้นพื้นที่และบริการในส่วนของ ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ หรือสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ยังเปิดให้บริการตามปกติ  โดยในส่วนของร้านอาหารเปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

สำหรับร้านค้าที่ต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 ตามประกาศภาครัฐนั้น ทางบริษัทได้พิจารณาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระด้วยการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ

ทั้งนี้บริษัทยังคงยืนยันในการจัดการมาตรการอันเข้มงวดเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในทุกธุรกิจศูนย์การค้าเพื่อพนักงาน ร้านค้า และลูกค้า ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยภายหลังจากสถานการณ์นี้ผ่านพ้นไป พร้อมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจกันมาโดยตลอด

Back to top button