PLAT จัดโครงการ “หน้ากากปันรัก” ส่งต่อความห่วงใย-สร้างงานเสริมรายได้ให้ปชช.


คุณสุฐิตา โชติจุฬางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PLAT รับมอบหน้ากากอนามัย (ผ้า) จำนวนกว่า 7,000 ชิ้น ภายใต้โครงการ “หน้ากากปันรัก” ที่บริษัทจัดขึ้นร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการสร้างงานและรายได้ให้ประชาชน โดยมีคุณเฉลิมพล  โชตินุชิต (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อเตรียมส่งต่อให้กับโรงพยาบาล ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ณ บริเวณ ชั้น 6 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

Back to top button