รัฐวิสาหกิจ ส่งรายได้แผ่นดิน 8 ด. ปีงบ 63 เฉียด 1.5 แสนลบ. สูงกว่าเป้าเกือบ 5 พันล้าน! 

รัฐวิสาหกิจ ส่งรายได้แผ่นดิน 8 เดือน ปีงบ 63 เฉียด 1.5 แสนลบ. สูงกว่าเป้าเกือบ 5 พันล้าน! 


นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือน พ.ค.63 สคร.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 4,361 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค

ดังนั้น ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (1 ต.ค.62-31 พ.ค.63) จำนวน 149,283 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมจำนวน 4,748 ล้านบาท หรือคิดเป็น 79% ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือน พ.ค.63 ประกอบด้วย

1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)​ หรือ PTT 29,198 ล้านบาท

2.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 28,619 ล้านบาท

3.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 27,674 ล้านบาท

4.ธนาคารออมสิน 18,000 ล้านบาท

5.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)​ หรือ AOT 10,500 ล้านบาท

6.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 5,922 ล้านบาท

7.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 5,733 ล้านบาท

8.การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 4,020 ล้านบาท

9.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)​หรือ CAT 3,891 ล้านบาท

10.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 3,839 ล้านบาท

11.อื่นๆ 11,887 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร.จัดเก็บ ไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

Back to top button