MCOT เปิดเทรดชนซิลลิ่ง! ก่อนย่อเหลือ 10% ลุ้น กสทช.เคาะวงเงินเยียวยาคลื่น 2600MHz วันนี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ล่าสุด ณ เวลา 10.22 น. อยู่ที่ระดับ 6.40 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.60 บาท หรือ 10.34% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 23.85 ล้านบาท 

โดยราคาหุ้นวันนี้ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดของวัน (Ceiling) ที่ระดับ 6.65 บาท ก่อนจะย่อตัวลงตามภาวะตลาดหุ้นไทยที่พลิกกลับลงมาอยู่แดนลบ ทั้งนี้คาดว่าราคาหุ้นปรับตัวขึ้นตอบรับประเด็นที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (10 มิ.ย. 2563) จะมีการประชุม กสทช.เพื่อพิจารณาวงเงินเยียวยาจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 MHz ให้กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT หลังจากเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช.ได้รับหนังสือตอบกลับเพิ่มเติมจาก MCOT มาแล้วเกี่ยวกับการแบ่งสัดส่วนเงินเยียวยาจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 MHz ระหว่าง MCOT และ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด คู่สัญญาในการบริหารเนื้อหาและการตลาดโครงการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก

ส่วนกรอบวงเงินเยียวยาจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 MHz จะพิจารณาตามระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ แบ่งเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ระยะเวลา 3 ปี วงเงิน 1,010.26 ล้านบาท 2. ระยะเวลา 6 ปี 5 เดือน วงเงิน 3,235.83 ล้านบาท และ 3. ระยะเวลา 8 ปี 6 เดือน วงเงิน 4,275.34 ล้านบาท โดยคาดว่า ที่ประชุม กสทช.จะมีมติเป็นเอกฉันท์ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมี กสทช.ปฏิบัติหน้าที่รวม 6 คน ดังนั้น จึงต้องมีอย่างน้อย 3 เสียง

ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีมติ 3 ต่อ 3 เสียง ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ระบุว่า ประธาน กสทช.สามารถออกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดได้

ด้าน แหล่งข่าวในวงการทีวีดิจิทัล เปิดเผยว่า หนังสือที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตอบกลับมายังสำนักงาน กสทช. เรื่องการแบ่งสัดส่วนเงินเยียวยาจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 MHz ให้กับ MCOT และ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด มีสาระสำคัญระบุว่า จำนวนสัดส่วนการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ระหว่าง MCOT กับบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ขอให้มีการพิจารณาแบ่งค่าตอบแทนดังกล่าวในจำนวนเท่า ๆ กันทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งจะทำให้ MCOT ไม่มีการเสียเปรียบแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่าวยังระบุว่า นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ MCOT เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายของ MCOT ในการพิจารณากำหนดสัดส่วนการชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ มิใช่อำนาจของคณะกรรมการบริหาร MCOT

Back to top button