RICH เผยศาลฯนัดฟังคำสั่ง ปมขอฟื้นฟูกิจการ 29 ก.ค.นี้

RICH เผยศาลฯนัดฟังคำสั่ง ปมขอฟื้นฟูกิจการ 29 ก.ค.นี้


บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ RICH แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ.23/2562 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 และฉบับแก้ไข และศาลล้มละลายกลาง กำหนดวันนัดสืบพยานฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. นั้น

ล่าสุดศาลได้สืบพยานผู้ร้อง และเจ้าหนี้ผู้คัดค้านทั้งสองรายแถลงไม่ติดใจสืบพยาน ศาลล้มละลายกลางจึงกำหนดนัดฟังคำสั่งในวันที่ 29 ก.ค.63 เวลา 09.00 น.

Back to top button