HSI July 20 แนะเก็งกำไร Put DW หลังหลุดแนวรับสำคัญ

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย KTZ Hang Seng (Futures …


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย KTZ

Hang Seng (Futures – July 20) 14 ก.ค. 2563

กลยุทธ์การลงทุน

แนวรับ (จุด) : 25250 / 25000

แนวต้าน (จุด) : 25700 / 26000

กลยุทธ์: แนะเก็งกำไร Put

Stop Order: 250 จุด จากจุดเข้าสถานะ

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng Futures July20 ในที่สุดก็ได้ปรับตัวลงหลุดแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย EMA10 วัน เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับทำจุดต่ำใหม่ หลังการฟื้นตัววานนี้ไม่สามารถที่จะกลับไปยืนเหนือบริเวณ 26000 จุด ได้ ทำให้แนวโน้มค่อนข้างที่จะดูไม่สดใสอย่างมาก ขณะที่เครื่องมือ RSI ก็กลับมาส่งสัญญาณชะลอตัว

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2008D 0.81 14.6 0.05
HSI28C2009C 0.76 12.8 0.04
HSI28C2012L 0.74 9.1 0.03

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2009B 0.81 10.2 0.03
HSI28P2008A 0.33 15.3 0.02
HSI28P2012L 0.64 6.8 0.02
ข้อมูล ณ วันที่ 13/07/2020

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจากบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button