A รับทรัพย์ 1.1 พันลบ. หลังขายหุ้น-สินทรัพย์ฯโครงการ Mega 1-2

A รับทรัพย์ 1.1 พันลบ. หลังขายหุ้น-สินทรัพย์ฯโครงการ Mega 1-2


บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ A แจ้งว่าบริษัทจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (สินค้าคงเหลือ หรือ Inventory) ของโครงการคอนโดมีเนียมเอ สเปซ เมกา (โครงการ Mega 1) และโครงการคอนโดมีเนียมเอสเปซ เมกา 2 (โครงการ Mega 2)

ทั้งนี้ การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว แบ่งเป็น จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เมกา สเปซ 1 จำกัด (SPV) ซึ่งเป็นเจ้าของใบอนุญาตก่อสร้าง และใบอนุญาตการประกอบกิจการต่าง ๆ ของ โครงการ Mega 1 และ โครงการ Mega 2 ซึ่งเป็นโครงการอาคารชุดอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม (โครงการ Mega 1 และโครงการ Mega 2 เรียกรวมกันว่า โครงการฯ) ให้แก่บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในมูลค่ารวม 1 ล้านบาท

โดยจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (สินค้าคงเหลือ หรือ Inventory) ประกอบด้วย กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง) ของโครงการฯ ในมูลค่ารวม 1,111 ล้านบาท ให้แก่ SPV ภายในวันเดียวกันกับวันทำธุรกรรมขายหุ้นแต่ภายหลังเสร็จสิ้นธุรกรรมขายหุ้น

Back to top button