บอร์ด CHAYO ไฟเขียวยื่นขอย้ายเทรดจาก mai ไป SET

บอร์ด CHAYO ไฟเขียวยื่นขอย้ายเทรดจาก mai ไป SET


บริษัท ชโยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ CHAYO จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต่อไป

 

Back to top button