KK เคาะขาย “ไอพีโอ” หุ้นละ 0.88 บ. เปิดจอง 29 ก.ย.-1 ต.ค. พร้อมเทรดต้น ต.ค.นี้

KK เคาะขาย “ไอพีโอ” หุ้นละ 0.88 บ. เปิดจอง 29 ก.ย.-1 ต.ค. พร้อมเทรดต้น ต.ค.นี้


นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บล. เคทีบี (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ของ บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ KK เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 0.88 บาท/หุ้น โดยเสนอขายในวันที่ 29 ก.ย.2563 ถึง 1 ต.ค. 2563 และคาดว่าจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในช่วงต้นเดือนต.ค.นี้

ทั้งนี้ KK มีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 69 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)  0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน  30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และเสนอขายหุ้นสามัญส่วนเกินอีกจำนวน 10.35 ล้านหุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้  เพื่อเตรียมนำเงินไปใช้ในการขยายร้านสาขาเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์  ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

Back to top button