“ธัชชัย ศุภผลศิริ” ลาออกรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ KSL มีผล 1 พ.ย.


บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL เปิดเผยว่า นายธัชชัย ศุภผลศิริ จะพ้นจากตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทและกฏหมาย/เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2563 เป็นต้นไป โดยบริษัทจะสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทนเลขานุการบริษัทที่ว่างลง

Back to top button