BCPG โชว์กำไรไตรมาส 3 โตทะลัก 68% แตะ 673 ลบ. หนุนงวด 9 เดือนกำไรทะลุ 1.6 พันลบ.

BCPG โชว์กำไรไตรมาส 3 โตทะลัก 68% แตะ 673 ลบ. หนุนงวด 9 เดือนกำไรทะลุ 1.6 พันลบ.


บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 63 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยในไตรมาสที่ 3/2563 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกำไรสุทธิอยู่ที่ 673.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากทั้งไตรมาสที่ 3/2562 และไตรมาสที่ 2/2563 ที่ 271.9 และ 318.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.8 และ 89.7 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักเช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติและการรับรู้ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาสที่ 3/2563 เมื่อเทียบกับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาสที่ 3/2562 และไตรมาสที่ 2/2563

ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 3/2563 มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,237.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากทั้งไตรมาสที่ 3/2562 และไตรมาสที่ 2/2563 ร้อยละ 56.7 และร้อยละ 27.7 ตามลำดับและมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเข้าสู่ช่วงฤดูกาล (High season) ของการผลิตไฟฟ้า จากพลังน้ำใน สปป.ลาว ในไตรมาสที่ 3/2563 ส่งผลให้ ปริมาณน้ำไหลผ่านโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำของกลุ่ม บริษัทฯทั้ง 2 โครงการ เพิ่มขึ้นอย่างนัยสำคัญ

(2) การเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ 4 โครงการ ที่เข้าซื้อในเดือน สิงหาคม 2563 ดังกล่าวข้างต้น สำหรับช่วง 9 เดือน ปี 2563 รายได้รวมอยู่ที่ 3,093.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 26.5 มีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ทั้ง 2 โครงการดังกล่าวที่เข้าสู่ช่วงฤดูกาล (High season) และการ เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการ ดังกล่าว

Back to top button