สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 385.60 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 385.60 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KTC 1 10,700,000 385,600 36.04
BBL 1 2,447,300 241,671 98.75
BLAND 3 150,000,000 150,000 1
TKN
1 4,000,000 40,350 10.09
STA
2 836,000 28,320 33.88
IMPACT 1 1,500,000 27,075 18.05
STARK-F 1 11,157,700 18,745 1.68
FTREIT 1 1,000,000 12,850 12.85
WHART 1 500,000 6,400 12.8
MINT 1 189,000 3,693 19.54
IVL 1 135,000 3,313 24.54
PTT 1 96,900 3,269 33.73
AOT 1 60,000 3,180 53
IRPC 1 1,300,000 3,094 2.38
CKP 1 600,000 3,000 5
BEM 1 183,400 1,541 8.4
MACO 1 762,800 450 0.59
BDMS-F
1 43 1 17.6
THANI-F 1 50 0 3.62

Back to top button