III ต้นทุนบริการลดฮวบ! ดันกำไรไตรมาส 3 โต 33% มาที่ 56.97 ลบ.

III ต้นทุนบริการลดฮวบ! ดันกำไรไตรมาส 3 โต 33% มาที่ 56.97 ลบ.


บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  หรือ III รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/63 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนการให้บริการไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 259.07 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 556.31 ล้านบาท

Back to top button