SPCG ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายลด ดันกำไรไตรมาส 3 โตเฉียด 20% ทะลุ 684.84 ลบ.

SPCG ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายลด ดันกำไรไตรมาส 3 โตเฉียด 20% ทะลุ 684.84 ลบ.


บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2563 สิ้นสุด 30 ก.ย.2563 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลประกอบการดังกล่าวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการลดลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน

Back to top button