สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 6 พ.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 6 พ.ย.63


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
MAJOR 100,000 1,340,630 16.98%
CHG-R 1,783,000 4,527,098 11.26%
CKP-R 5,204,600 26,739,755 11.05%
TTW 334,400 4,087,830 10.33%
PTG-R 893,100 17,139,300 9.80%
COM7-R 639,000 26,902,050 9.66%
TOP-R 1,312,100 48,691,425 9.60%
KTC-R 572,700 23,365,450 9.29%
BEM-R 2,747,800 23,442,365 8.62%
PLANB 1,544,400 8,671,050 8.55%
BH-R 187,700 17,578,750 8.46%
TCAP 789,400 22,440,275 8.20%
KCE-R 1,761,900 69,822,650 7.79%
TPIPP-R 1,016,000 4,291,962 7.79%
HANA-R 1,569,400 67,336,550 7.72%
BTS 3,205,900 30,019,670 7.60%
CK 754,900 11,931,300 7.60%
PTTEP 886,500 73,138,050 7.53%
THG-R 8,800 161,920 7.48%
TCAP-R 699,700 19,813,175 7.27%
IRPC-R 7,031,700 14,781,986 6.69%
CBG 309,800 37,332,400 6.38%
KTC 387,900 16,005,800 6.29%
JAS 1,156,900 3,215,368 6.20%
EGCO-R 344,400 62,415,200 6.08%
STA-R 1,432,300 48,274,025 6.02%
CRC-R 836,400 22,941,400 6.00%
IVL-R 3,311,100 83,799,700 5.88%
TISCO-R 426,500 31,116,300 5.88%
SCB-R 1,633,400 113,743,650 5.84%
PTTGC 1,837,900 81,115,375 5.80%
DELTA-R 213,400 40,841,300 5.77%
BDMS 2,103,900 37,953,150 5.70%
IRPC 5,989,400 12,737,444 5.70%
SCGP 1,400,000 49,275,000 5.68%
VGI 2,572,600 16,786,150 5.61%
BCPG 457,900 5,865,930 5.43%
OSP-R 493,900 17,437,250 5.36%
IVL 2,971,300 75,918,575 5.28%
GPSC 3,016,300 190,671,425 5.25%
VNT-R 130,100 3,152,790 5.25%
MINT 1,717,200 30,880,960 5.07%
PTTGC-R 1,596,400 70,671,000 5.04%
CENTEL 161,000 3,408,760 4.97%
PTT 2,959,900 99,669,350 4.93%
BGRIM 1,661,400 77,810,400 4.91%
HMPRO-R 1,502,900 21,339,650 4.69%
RATCH-R 300,600 15,511,500 4.68%
SUPER 12,246,700 10,716,815 4.62%
TOP 612,200 22,696,075 4.48%
BGRIM-R 1,503,300 69,902,475 4.44%
PTTEP-R 516,400 42,861,250 4.38%
CPALL 1,544,400 91,487,100 4.34%
BBL 818,600 84,114,650 4.04%
MBK-R 43,400 491,870 4.03%
ESSO 410,100 2,600,395 3.97%
QH 667,600 1,428,664 3.91%
CPF 1,956,100 52,172,200 3.85%
SF-R 75,500 337,896 3.81%
CRC 511,600 14,075,950 3.67%
BJC-R 319,700 10,171,150 3.63%
TU 3,460,400 54,904,390 3.59%
GLOBAL 418,400 6,910,540 3.52%
CENTEL-R 113,500 2,387,460 3.51%
KBANK-R 1,830,800 144,466,150 3.49%
SGP 68,500 643,470 3.46%
JMT-R 250,500 8,559,075 3.44%
AOT 1,015,600 56,763,250 3.35%
EGCO 187,400 33,818,800 3.31%
DTAC 206,900 6,702,600 3.21%
TMB 19,930,000 17,977,628 3.20%
INTUCH 274,600 14,838,025 3.10%
PRM 741,700 5,778,110 3.08%
UNIQ 55,800 244,512 3.02%
WHA 4,929,400 12,351,532 3.02%
MINT-R 964,600 17,349,030 2.85%
TRUE 1,222,600 3,547,164 2.82%
SPRC 301,900 1,710,200 2.72%
GULF 2,776,100 90,380,475 2.67%
AEONTS-R 33,400 4,327,300 2.64%
BAM-R 549,500 11,784,860 2.59%
INTUCH-R 223,700 12,087,225 2.52%
KKP 134,900 5,612,425 2.50%
TPIPL-R 126,100 175,010 2.49%
MEGA-R 60,800 2,067,200 2.47%
SPCG-R 39,900 794,730 2.45%
BEM 768,600 6,585,700 2.41%
EA 444,000 19,339,450 2.41%
BPP 181,400 2,515,420 2.40%
HMPRO 769,600 10,927,020 2.40%
RATCH 153,500 7,923,525 2.39%
DTAC-R 149,700 4,754,400 2.32%
KKP-R 122,800 5,115,975 2.28%
CPF-R 1,152,300 30,774,025 2.27%
MTC-R 111,400 6,154,850 2.25%
ADVANC-R 177,900 31,288,450 2.20%
CPALL-R 782,300 46,000,800 2.20%
TISCO 159,500 11,649,950 2.20%
GPSC-R 1,251,000 79,953,200 2.18%
MTC 102,000 5,680,950 2.06%
ADVANC 166,200 29,281,950 2.05%
TKN 133,600 1,464,870 1.99%
WHAUP-R 105,300 452,842 1.94%
BANPU 1,108,000 7,645,800 1.90%
SGP-R 37,100 348,710 1.87%
GUNKUL 500,000 1,100,000 1.76%
BBL-R 355,500 37,414,200 1.75%
BJC 144,400 4,603,825 1.64%
KTB 1,142,100 10,223,235 1.63%
DOHOME 168,100 2,426,600 1.62%
GULF-R 1,627,100 52,709,125 1.56%
BAM 316,400 6,853,510 1.49%
HANA 280,200 12,175,125 1.38%
TU-R 1,305,100 20,739,760 1.35%
SCB 371,900 25,347,975 1.33%
CPN 217,500 8,763,875 1.32%
STA 311,200 10,578,900 1.31%
DOHOME-R 132,400 1,906,560 1.28%
KTB-R 901,200 7,972,500 1.28%
TASCO-R 1,459,100 24,035,290 1.26%
KBANK 658,200 51,489,150 1.25%
AWC 818,400 2,655,034 1.16%
SAWAD 113,500 5,981,325 1.15%
ORI-R 172,500 1,201,675 1.14%
ICHI 66,000 697,470 1.13%
BCH 73,800 1,017,090 1.11%
THANI 493,200 1,746,312 1.05%
LH 430,400 2,890,290 1.02%
RS-R 69,500 1,277,950 1.00%
THANI-R 470,500 1,649,580 1.00%
SCC 33,000 11,551,000 0.99%
DELTA 36,200 7,005,300 0.98%
GFPT-R 10,500 119,700 0.96%
TVO 26,600 888,425 0.90%
CPN-R 146,100 5,806,800 0.89%
TASCO 1,013,400 16,738,200 0.87%
PTL-R 6,200 150,000 0.86%
AU 5,000 45,500 0.73%
EPG-R 41,600 220,485 0.73%
SPRC-R 75,100 422,870 0.68%
OSP 60,400 2,138,075 0.66%
JMART 167,200 2,737,320 0.65%
STEC 72,900 812,770 0.62%
BH 13,300 1,247,475 0.60%
SPALI-R 10,500 168,370 0.60%
SUPER-R 1,545,300 1,354,271 0.58%
JMT 41,000 1,414,500 0.56%
RS 37,000 675,100 0.53%
TQM 14,000 1,724,650 0.52%
AEONTS 6,500 845,550 0.51%
CKP 227,700 1,175,150 0.48%
EA-R 88,900 3,866,950 0.48%
AOT-R 142,500 7,963,125 0.47%
AP-R 142,500 944,300 0.47%
BLA 2,000 35,800 0.46%
AMATA 48,500 589,320 0.45%
PTG 40,000 772,000 0.44%
GUNKUL-R 108,300 238,256 0.38%
AP 112,500 738,625 0.37%
EPG 19,500 104,370 0.34%
PLANB-R 59,400 329,130 0.33%
KCE 60,000 2,390,000 0.27%
SAWAD-R 22,300 1,184,550 0.23%
CK-R 19,300 304,970 0.19%
PRM-R 43,100 335,730 0.18%
BDMS-R 58,800 1,052,520 0.16%
TQM-R 4,300 532,450 0.16%
TKN-R 10,000 109,950 0.15%
SIRI-R 89,900 55,389 0.14%
RBF 20,000 195,000 0.10%
LH-R 34,200 230,165 0.08%
SCC-R 1,800 631,200 0.05%
ESSO-R 3,800 23,940 0.04%
PSH-R 100 1,020 0.03%
AMATA-R 200 2,410 0.00%
BCH-R 200 2,740 0.00%
BCP-R 100 1,530 0.00%
BLAND-R 100 101 0.00%
BTS-R 300 2,775 0.00%
COM7 300 12,600 0.00%
DCC-R 200 476 0.00%
JAS-R 100 278 0.00%
PTT-R 1,400 47,250 0.00%
STEC-R 100 1,090 0.00%
TTW-R 100 1,220 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

Back to top button