HSI Nov 20 แนวโน้มที่สดใส เน้นเก็งกำไร Call

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย Krungthai Zmico Hang Se …


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย Krungthai Zmico

Hang Seng (Futures – Nov 20) 12 พ.ย. 2563

กลยุทธ์การลงทุน

แนวรับ (จุด) : 26000 / 25800

แนวต้าน (จุด) : 26800 / 27000

กลยุทธ์: แนะซื้อ Call บริเวณ 26300-26400 จุด

Stop Order: 26100 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng Futures Nov20 ดัชนียังคงมีแนวโน้มที่สดใส หลังยังสามารถที่จะเคลื่อนไหวเหนือแนวรับจิตวิทยาที่ 26000 จุด ประกอบกับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่ยกตัวขึ้นต่อเนื่อง และถ้าไปดูในส่วนของเครื่องมือ RSI ก็ยังยืนเหนือเส้น Signal ได้อยู่ จึงทำให้เรายังมองแนวโน้มที่เป็นบวก คำแนะนำในช่วงนี้ยังเน้นเก็งกำไร Call

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2012C 0.86 15.7 0.05
HSI28C2011C 0.17 33.3 0.02
HSI28C2101L 0.24 16.4 0.02

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2012A 0.35 16.9 0.02
HSI28P2012C 0.13 17.1 0.01
HSI28P2103L 0.22 8.7 0.01
ข้อมูล ณ วันที่ 11/11/2020

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจากบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button