CKP ร่วมทุน LPCL ลุยโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “หลวงพระบาง” คาดชัดเจนกลางปี 64

CKP ร่วมทุน LPCL ลุยโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “หลวงพระบาง” คาดชัดเจนกลางปี 64


บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พ.ย.อนุมัติการเข้าซื้อหุ้น 42% ในบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (LPCL) จาก บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว (PTS) มูลค่าราว 0.42 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 13.23 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางในลาว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.63

ทั้งนี้ การเข้าร่วมลงทุนกับ PTS ซึ่งเป็นพันธมิตรในการร่วมพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในลาวนั้น ถือเป็นอีกโครงการที่เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ในฐานะผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และสอดคล้องกับนโยบายลงทุนและเป้าหมายการเติบโตของบริษัท

สำหรับ LPCL เป็นผู้ศึกษาเพื่อพัฒนา ก่อสร้าง ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ LPHPP ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภทฝายทดน้ำขนาดใหญ่บนแม่น้ำโขง ในลาว มีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 1,460 เมกะวัตต์ (MW) ระยะเวลาสัมปทานประมาณ 32 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

เบื้องต้นการศึกษาความเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค การเงิน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า (PNPCA) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเริ่มเจรจาสัญญาหลักของโครงการ ได้แก่ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาสัมปทาน สัญญาสินเชื่อ และสัญญาก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จทั้งหมดภายในกลางปี 64

โครงการสร้างผู้ถือหุ้นใน LPCL ประกอบด้วย บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว 38% ,บริษัท ปิโตรเวียดนาม พาวเวอร์ จำกัด 10% , CKP 42% และ บมจ.ช.การช่าง (CK) ถือหุ้น 10%

Back to top button