ACE รายได้ขาย-บริการพุ่ง ดันกำไรไตรมาส 3 โต 80% แตะ 410 ลบ.


บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเติบโต โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากการขายและบริการ และกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการควบคุมต้นทุนการจัดหาและการใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวล นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 37.6 ล้านบาท และกำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 8.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตามอัตรากำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือน 2563 สูงกว่าไตรมาสปัจจุบัน เนื่องจากมีรายการพิเศษจากรายได้ค่าเคลมประกัน

Back to top button