SUPEREIF กำไรไตรมาส 3 โตกว่า 8 เท่าตัวแตะ 173 ลบ. ดัน 9 เดือนกระฉูด 36 เท่าตัว!

SUPEREIF กำไรไตรมาส 3 โตกว่า 8 เท่าตัวแตะ 173 ลบ. ดัน 9 เดือนกระฉูด 36 เท่าตัว!


กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี หรือ SUPEREIF รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรก มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการประเมิน

Back to top button