สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) DIF มูลค่าสูงสุด 73.52 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) DIF มูลค่าสูงสุด 73.52 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
DIF 2 5,666,100 73,518 12.98
PTG 1 3,357,000 63,588 18.94
GULF 1 1,000,000 36,250 36.25
CRC
1 1,000,000 33,750 33.75
BDMS 1 670,000 15,042 22.45
SKR 1 1,000,000 6,600 6.6
BANPU 1 500,000 3,650 7.3

Back to top button