สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 18 พ.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 18 พ.ย.63


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 165,567 3,410,680 32.51%
MALEE 32,200 177,600 17.63%
BTS 8,027,300 82,255,410 12.34%
KTB 3,631,500 36,516,060 11.34%
BLA-R 123,400 2,306,480 10.08%
GFPT 100,000 1,230,000 9.69%
PTG-R 881,300 16,637,470 8.77%
CENTEL 392,400 9,485,950 8.51%
QH 1,173,300 2,645,662 7.91%
CBG 154,900 18,217,850 7.23%
SPRC 850,000 5,734,955 6.98%
TOP-R 696,900 32,841,625 6.72%
TISCO-R 669,200 52,747,675 6.61%
MEGA-R 153,900 5,514,200 6.60%
BCH-R 403,800 5,873,960 6.59%
PTT 3,709,800 138,951,000 6.58%
TTW 223,200 2,682,900 6.56%
TQM-R 32,600 3,824,600 6.43%
KTC 178,100 7,796,575 6.38%
SPALI 111,800 1,968,280 6.38%
EGCO 116,900 22,053,100 6.33%
CPF 1,831,300 50,376,000 6.13%
TCAP-R 389,400 12,071,400 6.06%
THANI-R 2,062,400 7,532,990 6.06%
SGP-R 93,000 880,185 5.89%
CPALL 1,320,700 82,378,000 5.71%
SUPER 9,196,700 8,165,063 5.60%
TCAP 360,000 11,170,125 5.60%
BBL 502,100 58,477,150 5.50%
SPALI-R 95,700 1,684,850 5.46%
CENTEL-R 250,300 6,093,660 5.43%
KCE-R 562,000 21,253,700 5.37%
KBANK-R 2,152,200 201,665,100 5.28%
CKP 1,506,300 7,440,086 5.07%
DOHOME-R 371,200 4,954,590 5.05%
BJC-R 270,000 9,190,875 5.03%
MBK-R 197,400 2,304,920 5.03%
DELTA-R 150,500 28,383,000 5.02%
BJC 269,000 9,087,075 5.01%
KTC-R 139,300 6,065,300 4.99%
PTL-R 51,900 1,147,050 4.91%
STA-R 744,200 19,787,800 4.90%
SGP 77,000 729,250 4.88%
EGCO-R 89,200 16,789,500 4.83%
TOP 490,700 23,032,900 4.73%
CKP-R 1,372,800 6,853,832 4.62%
IVL 1,622,800 45,288,625 4.60%
BDMS 2,204,200 49,343,750 4.57%
HMPRO 882,900 13,252,100 4.57%
OSP 569,600 20,924,450 4.50%
TMB 20,109,700 19,448,125 4.33%
TU 1,847,000 27,778,130 4.31%
GULF 1,926,100 67,350,125 4.27%
ORI-R 447,300 3,229,775 4.27%
GLOBAL 691,100 11,312,920 4.17%
CK 142,100 2,509,820 4.14%
LH 1,283,900 9,814,075 4.12%
SCB-R 440,900 36,172,675 4.10%
THG-R 11,600 226,050 4.00%
AOT 1,013,500 66,634,050 3.95%
PTTEP 444,700 40,878,325 3.95%
BCPG-R 453,500 6,122,250 3.93%
IVL-R 1,373,100 38,599,650 3.89%
KBANK 1,504,500 139,812,750 3.69%
MINT 3,340,500 79,523,980 3.64%
BGRIM-R 322,000 15,363,925 3.61%
VNT-R 43,500 1,017,470 3.60%
INTUCH 128,900 6,933,925 3.34%
IRPC 3,715,700 9,975,354 3.34%
SCGP 2,300,800 89,287,175 3.29%
ADVANC 189,600 33,050,100 3.25%
TPIPP-R 257,500 1,096,950 3.24%
PTTGC-R 597,100 29,942,125 3.18%
PTTGC 580,400 29,200,725 3.09%
SPRC-R 375,000 2,555,595 3.08%
KKP-R 124,500 5,384,625 2.95%
EA 237,700 10,242,175 2.82%
GPSC 792,100 52,389,750 2.78%
TPIPL-R 163,000 234,730 2.72%
BPP 272,900 4,035,910 2.70%
CRC 423,000 14,173,525 2.69%
DTAC 303,600 10,537,775 2.64%
SCB 278,700 22,780,450 2.59%
EA-R 215,200 9,317,900 2.55%
BDMS-R 1,222,700 27,372,170 2.53%
JAS 485,000 1,373,032 2.53%
OSP-R 316,700 11,546,450 2.50%
WHA 2,801,500 7,616,206 2.44%
STEC-R 138,100 1,616,790 2.40%
CPN-R 393,900 20,730,825 2.36%
HANA-R 584,900 22,107,175 2.36%
AOT-R 600,000 39,650,000 2.34%
CPN 385,300 20,366,750 2.31%
HMPRO-R 436,700 6,534,320 2.26%
BGRIM 200,900 9,532,900 2.25%
EPG-R 130,100 754,580 2.24%
MINT-R 1,965,100 46,911,820 2.14%
INTUCH-R 81,700 4,396,600 2.12%
AWC 1,212,200 4,869,782 2.09%
JMT 127,500 4,285,350 2.07%
AMATA-R 237,000 3,386,120 1.86%
CPF-R 554,500 15,273,750 1.86%
BEM 882,100 8,013,455 1.84%
RS 226,000 3,854,200 1.79%
WHAUP-R 56,500 239,564 1.76%
TISCO 176,500 13,800,100 1.74%
TASCO-R 471,600 8,834,300 1.73%
BANPU-R 1,771,300 13,117,825 1.71%
COM7 84,800 3,333,400 1.71%
AEONTS-R 23,600 3,371,050 1.66%
MEGA 38,400 1,372,800 1.65%
GULF-R 731,300 25,779,325 1.62%
TRUE 761,100 2,328,966 1.60%
BANPU 1,583,100 11,852,575 1.53%
ESSO-R 365,700 2,569,065 1.50%
RS-R 189,400 3,222,520 1.50%
RATCH 37,300 1,963,900 1.40%
BCPG 159,300 2,166,220 1.38%
CHG-R 245,400 618,408 1.35%
LH-R 397,400 3,040,110 1.28%
PRM 164,000 1,261,285 1.27%
MAJOR-R 67,400 1,113,700 1.26%
ORI 132,100 969,730 1.26%
PLANB 84,000 523,795 1.22%
AMATA 152,500 2,181,410 1.20%
BTS-R 775,300 7,955,400 1.19%
SUPER-R 1,935,600 1,722,684 1.18%
GUNKUL 225,100 517,730 1.16%
BH-R 13,900 1,464,350 1.15%
PLANB-R 75,900 481,340 1.10%
GFPT-R 11,200 137,760 1.09%
ERW 200,400 636,672 1.07%
THANI 355,700 1,302,508 1.05%
DOHOME 75,700 1,008,680 1.03%
AU 90,000 861,000 1.01%
PTTEP-R 107,800 9,933,950 0.96%
SAWAD-R 296,200 16,340,975 0.96%
STEC 55,100 645,690 0.96%
DELTA 28,000 5,240,600 0.93%
TKN 75,600 819,570 0.93%
MTC 216,500 11,705,750 0.92%
SIRI 1,000,000 760,000 0.92%
CHG 165,500 417,060 0.91%
BH 10,800 1,135,250 0.89%
KCE 90,800 3,392,800 0.87%
SCC 18,100 6,481,800 0.86%
TVO 22,000 720,500 0.85%
JAS-R 158,000 448,720 0.82%
KKP 34,200 1,483,500 0.81%
BAM 289,500 5,991,750 0.79%
BEM-R 360,400 3,259,530 0.75%
SAWAD 231,200 12,740,100 0.75%
BCH 43,300 625,530 0.71%
ESSO 169,500 1,186,515 0.70%
MBK 26,200 307,720 0.67%
MTC-R 154,400 8,315,925 0.66%
GPSC-R 180,900 11,965,950 0.64%
TVO-R 15,600 510,900 0.60%
ICHI 38,500 442,280 0.55%
RATCH-R 14,700 764,450 0.55%
TQM 2,800 329,750 0.55%
VGI 652,800 4,663,900 0.54%
AAV 188,800 344,666 0.53%
BEC 34,000 169,380 0.52%
PTG 50,000 940,000 0.50%
UNIQ 3,400 15,606 0.48%
MAJOR 25,300 421,480 0.47%
BCP 10,900 192,720 0.45%
PRM-R 56,600 437,465 0.44%
TPIPP 35,000 149,100 0.44%
AP 84,600 562,590 0.41%
BGC 16,000 170,630 0.40%
TOA 9,000 310,725 0.40%
CK-R 12,400 217,000 0.36%
JMART 96,100 1,669,810 0.35%
TFG 76,600 361,954 0.35%
CPALL-R 61,800 3,888,800 0.27%
PSL 63,000 343,540 0.26%
M 4,600 249,300 0.25%
PTT-R 142,000 5,344,575 0.25%
KTB-R 77,000 772,690 0.24%
GUNKUL-R 45,300 104,190 0.23%
SHR 70,000 145,000 0.23%
COM7-R 9,700 380,725 0.20%
STA 30,000 795,000 0.20%
TASCO 53,700 1,004,190 0.20%
DTAC-R 19,500 677,625 0.17%
HANA 41,000 1,513,300 0.17%
BCP-R 2,700 47,790 0.11%
RBF 20,000 196,500 0.10%
U 30,000 37,800 0.10%
SPCG-R 500 10,350 0.05%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button