สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 19 พ.ย.63


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BCH-R 1,211,700 17,597,220 20.74%
CK-R 491,700 8,723,480 17.25%
SPALI-R 763,900 13,562,880 14.60%
STA-R 2,026,400 52,915,525 13.12%
COM7-R 939,600 37,433,250 11.89%
TOP-R 2,042,500 98,564,400 11.23%
MEGA-R 129,600 4,633,200 10.57%
SCB-R 2,307,100 193,111,525 10.19%
KBANK-R 6,458,300 624,145,050 10.18%
TQM-R 65,300 7,594,200 9.63%
TSE 350,000 853,768 9.03%
TPIPL-R 867,500 1,292,575 8.59%
EA 371,000 16,461,675 8.19%
BDMS 3,089,100 69,940,890 8.15%
PTG-R 673,800 12,780,820 8.15%
KTC 357,700 15,977,175 8.14%
BGRIM-R 541,900 26,049,750 8.04%
GULF-R 3,790,000 136,088,975 7.95%
BJC-R 618,600 20,973,300 7.89%
CENTEL-R 328,200 8,025,520 7.66%
TTW 282,700 3,420,670 7.47%
MINT-R 5,741,500 140,412,520 7.36%
SUPER 8,950,600 8,055,540 7.14%
AWC 3,300,500 13,461,040 6.92%
EGCO-R 238,000 45,431,400 6.83%
KCE-R 643,000 24,684,625 6.71%
IRPC 20,177,200 57,672,060 6.61%
CPN-R 500,400 26,798,075 6.60%
TCAP 453,700 14,402,800 6.49%
BGRIM 435,100 20,928,225 6.45%
BTS 5,128,900 53,126,620 6.20%
PTTEP 982,600 90,803,950 6.00%
GUNKUL 1,210,500 2,821,336 5.99%
BANPU-R 6,294,900 47,962,295 5.96%
LH 2,175,600 16,795,575 5.81%
GLOBAL 534,600 8,865,050 5.72%
BEM 1,185,300 10,874,325 5.68%
BDMS-R 2,117,300 48,012,780 5.59%
RATCH-R 174,900 9,257,625 5.45%
PTTEP-R 891,900 82,770,600 5.44%
BLA-R 50,700 956,220 5.41%
AWC-R 2,540,300 10,357,858 5.33%
DCC 586,000 1,347,800 5.16%
THANI-R 2,724,300 10,267,162 5.11%
MINT 3,898,400 95,286,280 5.00%
EA-R 220,500 9,745,875 4.87%
PTT 2,477,900 94,031,450 4.80%
QH 1,106,400 2,526,432 4.62%
CPN 347,000 18,589,550 4.58%
TU 1,011,800 15,483,620 4.54%
HMPRO 797,900 12,086,780 4.46%
GPSC 743,800 49,516,850 4.41%
EGCO 152,600 29,016,900 4.38%
KTB 2,504,400 25,724,600 4.36%
BBL 578,400 68,542,700 4.32%
PTTGC-R 2,195,500 116,438,225 4.30%
VNT-R 40,400 942,740 4.29%
AP-R 733,100 4,965,315 4.28%
TOP 771,200 37,038,275 4.24%
BPP 473,500 7,373,930 4.22%
MTC 470,500 26,041,375 4.20%
LH-R 1,560,700 12,074,845 4.17%
AOT 1,236,500 82,797,975 4.14%
SIRI-R 4,103,000 3,180,338 4.12%
KCE 394,100 15,145,600 4.11%
BCPG-R 317,900 4,401,270 4.05%
HANA-R 629,600 24,150,175 3.96%
GULF 1,884,800 67,873,250 3.95%
MBK-R 184,800 2,180,750 3.79%
IVL 2,731,900 80,908,225 3.71%
CHG-R 755,800 1,904,616 3.65%
CPALL 851,400 53,643,900 3.58%
GUNKUL-R 707,200 1,640,704 3.50%
DTAC 358,300 12,755,775 3.15%
CK 87,200 1,546,400 3.06%
IVL-R 2,250,900 68,143,175 3.06%
KKP-R 247,900 10,908,350 3.04%
INTUCH-R 212,200 11,554,300 3.02%
SCC 95,500 34,467,900 3.02%
BJC 233,300 7,924,275 2.97%
PTTGC 1,512,700 79,703,225 2.96%
SGP 87,300 838,955 2.95%
CKP 805,700 3,990,114 2.88%
JMT 232,400 7,926,425 2.87%
INTUCH 197,900 10,756,125 2.82%
CKP-R 787,900 3,905,672 2.81%
BCPG 219,400 3,048,830 2.80%
RS-R 195,400 3,360,880 2.80%
CBG 362,300 43,673,300 2.70%
CRC 335,200 11,415,100 2.65%
AEONTS-R 39,900 5,784,700 2.58%
AMATA-R 486,300 7,130,790 2.40%
SGP-R 70,200 675,010 2.37%
DOHOME-R 214,600 2,862,090 2.33%
KTB-R 1,254,100 12,799,270 2.18%
RATCH 69,700 3,716,275 2.17%
BH 43,300 4,673,800 2.15%
ORI-R 772,100 5,841,155 2.10%
TRUE 1,735,300 5,395,984 2.09%
BANPU 2,195,000 16,706,720 2.08%
BTS-R 1,717,900 17,735,730 2.08%
CPF 1,410,900 39,721,675 2.08%
JAS 728,000 2,099,246 2.06%
SAWAD-R 345,400 18,826,900 2.04%
WHA 3,331,100 9,388,616 2.02%
CHG 416,000 1,047,458 2.01%
TMB 6,533,400 6,493,066 1.99%
SPCG-R 31,200 652,080 1.95%
JMT-R 155,000 5,308,750 1.92%
PSH-R 35,600 405,360 1.91%
TISCO 106,500 8,336,700 1.87%
STEC 111,000 1,341,510 1.84%
MAJOR-R 156,000 2,639,950 1.80%
WHAUP-R 129,000 545,904 1.78%
PLANB-R 391,100 2,390,700 1.76%
KKP 137,400 6,060,600 1.68%
BCH 96,500 1,413,640 1.65%
HMPRO-R 293,100 4,418,100 1.64%
TISCO-R 93,000 7,254,950 1.63%
AMATA 323,200 4,733,780 1.60%
COM7 126,300 5,011,725 1.60%
OSP 95,100 3,549,275 1.60%
DTAC-R 179,500 6,396,900 1.58%
HANA 250,000 9,804,125 1.57%
CENTEL 65,700 1,605,670 1.53%
STEC-R 91,300 1,099,980 1.52%
PRM 217,600 1,692,580 1.51%
BCP 35,200 636,600 1.48%
DOHOME 134,900 1,815,340 1.47%
TASCO 568,300 10,746,210 1.42%
CPF-R 924,200 25,877,600 1.36%
TPIPP-R 150,800 643,652 1.36%
TCAP-R 94,000 2,977,625 1.34%
ADVANC 266,500 47,573,350 1.30%
DELTA 31,500 6,067,750 1.29%
KTC-R 56,700 2,536,600 1.29%
KBANK 814,000 77,777,900 1.28%
AOT-R 378,800 25,378,150 1.27%
BH-R 25,500 2,736,300 1.27%
SCB 286,900 23,753,800 1.27%
SPALI 66,200 1,189,560 1.26%
SAWAD 207,900 11,385,425 1.23%
THANI 644,400 2,445,634 1.21%
ESSO-R 438,400 3,193,380 1.15%
TQM 7,800 904,700 1.15%
SUPER-R 1,378,200 1,240,380 1.10%
WHA-R 1,801,700 5,049,206 1.09%
AP 185,600 1,267,180 1.08%
SCGP 342,000 13,252,500 1.03%
TRUE-R 845,700 2,621,670 1.02%
M 15,700 900,925 1.01%
MTC-R 112,100 6,171,725 1.00%
MEGA 12,200 439,200 0.99%
GPSC-R 158,100 10,568,225 0.94%
MAJOR 80,000 1,341,290 0.92%
TU-R 205,300 3,141,090 0.92%
PTL-R 15,000 336,310 0.91%
BAM 465,800 9,783,600 0.88%
ESSO 330,600 2,392,680 0.87%
THG-R 8,100 159,910 0.84%
PLANB 171,500 1,064,570 0.77%
TVO-R 17,400 565,500 0.77%
JMART 132,500 2,308,390 0.74%
ORI 256,300 1,918,255 0.70%
ADVANC-R 140,800 25,101,650 0.69%
RS 47,000 807,230 0.67%
JAS-R 232,000 667,800 0.66%
ERW 99,500 318,966 0.61%
OSP-R 36,400 1,337,700 0.61%
TOA 14,300 497,075 0.61%
ICHI 120,400 1,403,240 0.59%
TKN 135,200 1,487,200 0.57%
NOBLE-R 17,400 348,000 0.55%
PSL 85,100 477,740 0.54%
TASCO-R 210,700 3,984,180 0.53%
SPRC-R 388,800 2,723,805 0.52%
SPRC 371,700 2,668,235 0.50%
AU 31,000 302,750 0.48%
CPALL-R 103,800 6,502,775 0.44%
AAV 254,000 477,912 0.37%
STA 50,000 1,287,500 0.32%
UNIQ 2,100 9,762 0.26%
BGC 15,600 173,160 0.22%
BBL-R 27,700 3,302,050 0.21%
PRM-R 23,800 185,640 0.17%
SHR 40,000 84,000 0.12%
RBF 10,000 101,000 0.10%
VGI 100,000 740,000 0.10%
BCP-R 1,300 23,530 0.05%
PTT-R 26,200 988,900 0.05%

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button