“ธปท.” จับตาโควิดรอบใหม่-มาตรการล็อกดาวน์ตปท. ปัจจัยเสี่ยง สกัดศก.ไทยฟื้น

“ธปท.” จับตาโควิดรอบใหม่-มาตรการล็อกดาวน์ตปท. ปัจจัยเสี่ยง สกัดศก.ไทยฟื้น


น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ในช่วงต่อจากนี้จะต้องติดตามปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย ได้แก่ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ในประเทศไทย มาตรการล็อกดาวน์ของต่างประเทศ และความต่อเนื่องการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ในไทยอาจกระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทั้งคนไทย และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศ ซึ่งจะต้องดูลักษณะการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อและความรุนแรงของอาการ รวมถึงมาตรการภาครัฐที่จะนำมาใช้สกัดกั้นว่าจะเข้มงวดมากน้อยเพียงใด โดยขณะนี้เห็นว่ากิจกรรมการเดินทางลดลงบ้าง แต่ยังไม่เท่าช่วงของการระบาดรอบแรก จึงต้องติดตามต่อไปหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นก็อาจจะกระทบกับกิจกรรมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการบริโภค และภาคบริการ

ขณะที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่ในต่างประเทศ ก็จะต้องติดตามว่ามาตรการที่เข้มงวดขึ้นในหลายประเทศตั้งแต่ในเดือน ธ.ค.นี้ จะส่งผลกระทบกับกิจกรรมเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหน จากมาตรการที่เคยลดระดับความเข้มงวดลงไปในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเกิดใหม่ขณะนี้ก็ปรับขึ้นมาแล้ว โดยหากมีความรุนแรงก็อาจจะกระทบเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและการส่งออกของไทย

นอกจากนั้น การฟื้นตัวของตลาดแรงงาน เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยหลายเครื่องชี้บอกว่าตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังสังเกตเห็นความเปราะบางในบางจุด ลักษณะคล้ายกับเครื่องชี้อื่น คือ การฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึง อัตราว่างงานยังสูง หลังจากเดือนที่แล้วมีผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานย้ายเข้ามาหางานทำมากขึ้น ก็ต้องติดตามว่าคนกลุ่มนี้มีงานทำหรือไม่ ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสิทธิสวัสดิการการว่างงานในส่วนของผู้ประกันตนยังสูง ไม่ได้ลดลง จึงต้องติดตามพัฒนาการต่อไปว่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราวหรือไม่

Back to top button