ICN รับงานขยายความจุระบบเชื่อมโยง DWDM มูลค่า 444.48 ลบ.

ICN รับงานขยายความจุระบบเชื่อมโยง DWDM มูลค่า 444.48 ลบ.


บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN ระบุว่า เมื่อวานนี้ (6 ม.ค.) บริษัทได้ลงนามในสัญญาสำหรับโครงการจ้างขยายความจุระบบเชื่อมโยง DWDM ส่วน Backhaul และขยายความจุระบบเชื่อมโยง DWDM ส่วน Border กับบมจ.กสท โทรคมนาคม มูลค่ารวมของโครงการ 444.48 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และรับประกัน 2 ปี

Back to top button