ตลท.จับ SAK-ZMICO-IP ติด Cash Balance เริ่ม 22 ก.พ.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ได้แก่บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK เริ่ม 22 ก.พ. 2564 ถึง 2 เม.ย. 2564 รวมถึง บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ ZMICO พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ZMICO-W4 เริ่ม 22 ก.พ. 2564 ถึง 2 เม.ย. 2564 และ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP เริ่ม 22 ก.พ.2564 ถึง 12 มี.ค. 2564

Back to top button