TEAMG คาดรายได้ปีนี้โตต่อ รับเศรษฐกิจฟื้น หลังผลงานปี 63 กวาดกำไรเพิ่ม สวน “โควิด-19”


ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 119.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 3.38% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไร 115.45 ล้านบาท และมีรายได้รวม 1,712.92 ล้านบาท ลดลง 130.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 7.06% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้ 1,843.12 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงมาจากการให้บริการงานโครงการภาครัฐ เนื่องจากยังคงรับรู้รายได้อย่างสม่ำเสมอจากโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ และคาดว่าในปีนี้จะมีโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลาว โครงการท่าอากาศยานใน EEC โครงการรถไฟรางคู่ โครงการอุโมงค์ระบายน้ำ โครงการอุโมงค์ส่งน้ำประปา และโครงกาiรถไฟฟ้าสีต่างๆ เป็น potential project เข้ามาเพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการให้บริการงานโครงการเอกชนและโครงการต่างประเทศลดลง จากมีหลายโครงการที่ชะลอการดำเนินการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทฯ ยังคงทยอยรับรู้รายได้จากโครงการที่เหลืออย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น บริษัทฯมีค่าจ่ายที่ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 1,570.30 ล้านบาท ลดลง 130.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 7.66% เนื่องจากรายได้ที่ลดลง แต่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารค่าใช้จ่ายบุคลากรและควบคุม Workload ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

“ในปีที่ผ่านมาแม้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ประกอบกับรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงยังคงทำให้รักษาระดับการเติบโตของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า และคาดว่าในปีนี้จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้น”

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 108.80 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการประจ่ายเงินปันผลระหว่ากาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อ 11 กันยายน 2563 ในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 74.80 ล้านาท และยังคงเหลือจ่ายปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 34 ล้านบาท ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

Back to top button