JTS ออลไทม์ไฮต่อ! แม้ไม่มีพัฒนาการใหม่ มั่นใจ “เติบโตหลังควบรวม JASTEL”


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้นบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ณ เวลา 11.11 น. อยู่ที่ระดับ 12.50 บาท บวก 2.60 บาท หรือ 26.26%  ด้วยมูลค่าซื้อขาย 59.19 ล้านบาท ราคาหุ้นทำสถิติสูงสุดตั้งแต่เข้าตลาดเมื่อวันที่ 18 ก.ย.2549 อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64 ที่ผ่านมา บริษัทได้ชี้แจ้งว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) จำกัด หรือ JTS เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน

โดยบริษัทชี้แจงว่าบริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ขณะที่บริษัทไม่มีข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย

อย่างไรก็ตามโดยก่อนหน้านี้ นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JTS เปิดเผยว่า หลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยให้ JTS ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (System Intergration Business) เข้าซื้อหุ้นของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JASTEL)

ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecom Network & Service Provider Business) จำนวนทั้งหมด 5,199,993 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 231 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,201,198,383 บาท จากบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (JSTC) จะส่งผลทำให้การดำเนินธุรกิจของ JTS และ JASTEL มีการ Synergy เสริมสร้างโอกาสและความพร้อมในการขยายธุรกิจ Data Center และธุรกิจ Cloud Service ของ JTS ต่อไปในภายหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในหลาย ๆ ด้าน

โดยคาดการณ์ว่าผลประกอบการของ JTS หลังควบรวมกับ JASTEL แล้ว จะมีฐานะกำไรเติบโตขึ้นหลายเท่า เนื่องจากธุรกิจมีการบริการที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ลูกค้า 3BB เพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ในปี 2563 ทาง JTS มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 44 ล้านบาท และ JASTEL มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 94 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2563 ทาง 3BB มีจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการจำนวน 3.42 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นลูกค้าที่ใช้บริการ FTTx ประมาณ 2.46 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 72% เพิ่มขึ้นจาก 60% ณ สิ้นปี 2562

Back to top button