TVO รายได้กากถั่วเหลือง-น้ำมันปาล์มพุ่ง! ดันกำไร Q1 โตทะลัก 78% มาที่ 882.36 ลบ.

TVO รายได้กากถั่วเหลือง-น้ำมันปาล์มพุ่ง! ดันกำไร Q1 โตทะลัก 78% มาที่ 882.36 ลบ.


บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

โดยผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายรวม 7,729 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากะช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 6,576 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างอยู่ที่ 7,661ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 6,489 ล้านบาท

โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายสินค้ากากถั่วเหลือง และวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส1/2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคากากถั่วเหลืองในประเทศและตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น

อีกทั้งรายได้จากการขายสินค้าน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ปรับเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคาน้ำมันทุกชนิดในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ยังได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันปาล์มภายในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 4/2563 จากการที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดน้อยทำให้ระดับจะต้องน้ำมันปาล์มคงเหลือในประเทศอยู่ระดับต่ำต่อเนื่องมาถึงไตร1/2564

Back to top button