4 บจ.ชิงเค้กรถไฟทางคู่ “เด่นชัย-เชียงของ” CK-STEC บิดราคาต่ำสุด 2 สัญญา!


แหล่งข่าวจากวงในบริษัทผู้รับเหมา เปิดเผยว่า ผลการประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 3 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ระยะทาง 103 กม. มีผู้ยื่นซองประมูล 2 ราย คือ กลุ่มกิจการร่วมค้า ITD-NWR (บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD และ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR) เสนอราคา 26,568 ล้านบาท ส่วนกลุ่มกิจการร่วมค้า CKST-DC1 (บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC) และบ.นอกตลาด) เสนอราคา 26,700 ล้านบาท โดยกลุ่ม ITD-NWR เสนอราคาต่ำที่สุด จากราคากลาง 26,599.17 ล้านบาท

สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย ระยะทาง 132 กม. มีผู้ยื่นซองประมูล 2 ราย กลุ่มกิจการร่วมค้า CKST-DC2 เสนอราคา 26,900 ล้านบาท ส่วน ITD เสนอราคา 27,025 ล้านบาท โดยกลุ่มกิจการร่วมค้า CKST-DC2  เสนอราคาต่ำสุด จากราคากลาง 26,913.78 ล้านบาท

และสัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 87 กม. มีผู้ยื่นซองประมูล 2 ราย กลุ่มกิจการร่วมค้า CKST-DC3 เสนอราคา 19,390 ล้านบาท ส่วน ITD เสนอราคา 19,600 ล้านบาท โดยกลุ่มกิจการร่วมค้า CKST-DC3 เสนอราคาต่ำสุด จากราคากลาง 19,406.31 ล้านบาท

อนึ่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คาดว่าจะจะประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 9 ก.ค.นี้ หลังจากเสนอต่อคณะกรรมการ รฟท.ในช่วงต้นเดือน ก.ค.

Back to top button