“ดร.วันดี” ซีอีโอ SPCG ยกหนังสือ “A Passion For Success” แรงบันดาลใจธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม

“ดร.วันดี” ซีอีโอ SPCG ยกหนังสือ "A Passion For Success” แรงบันดาลใจธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม


ดร.วันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG หนึ่งในผู้บริหารที่ได้รับรางวัล Set Awards  ปี 2563 และได้รับเชิญจาก “ห้องสมุดมารวย” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เพื่อให้มาร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และแนวคิดการบริหารองค์กรที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือเล่มโปรด ในคลิปซีรีย์  “หนึ่งในใจ” เนื่องในโอกาสที่ห้องสมุดมารวย ก้าวสู่ปีที่  17

โดยการมาร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ครั้งนี้ได้คัดเลือกหนังสือ ”A Passion For Success” ซึ่งเขียนโดย  ดร. Kazuo Inamori ผู้ก่อตั้งบริษัท Kyocera Corporation ประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้บุกเบิกพลังงานแสงอาทิตย์คนแรกๆ ของโลก และถือเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของ “เอสพีซีจี” เข้าสู่การเป็นผู้พัฒนาโซลาร์ฟาร์ม 36 โครงการ กำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ ในปัจจุบัน

สำหรับ Passion ในการทำธุรกิจผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ คือ อยากเห็นสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในโลก และพลังงานธรรมชาติถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงพลังงาน และยากเห็นการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงานที่จะสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานไทย

ส่วนสาระสำคัญที่ได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ คือ ได้เรียนรู้หลักหลักสำคัญ 3 ประการในการขับเคลื่นอตัวเราในการทำงาน คือ 1. Ability ความสามารถในการทำงานและเชื่อมั่นว่าจะทำได้สำเร็จ 2. Effort ความพยายาม และ 3. Attitude ทัศนคติที่ดีในการทำงาน โดยหากทุกคนมี 3 องค์ประกอบนี้ ไม่ว่าจำทำงานเล็กหรืองานใหญ่ เชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างแน่นอน

Back to top button