SPF พุ่งกระฉูด 20% หลัง BA เตรียมจ่ายค่ายกเลิกสัญญาเช่าสนามบินสมุย 1.8 หมื่นลบ.

SPF พุ่งกระฉูด 20% หลัง BA เตรียมจ่ายค่ายกเลิกสัญญาเช่าสนามบินสมุย 1.8 หมื่นลบ.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้นกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย หรือ SPF ณ เวลา 10.37 น. อยู่ที่ระดับ 16.70 บาท บวก 2.80 บาท หรือ 20.14%  ราคาหุ้นนิวไฮในรอบ 2 เดือน โดยเทียบตั้งแต่หุ้นยืนที่ระดับ 16.90 บาท เมื่อวันที่ 10 มี.ค.64

โดยวานนี้ BA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอขอยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาการเช้าตามสัญญาเหลืออยู่ประมาณ 15.5 ปี และสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่าง BA กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) โดยบริษัทได้ให้เช่าที่ดิน ทางวิ่ง ลานจอดและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุยแก่กองทุนรวมที่ประสงค์จะลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการสนามบินสมุย

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจสนามบินสมุยได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงาน ซึ่งภายหลังหากได้มีการเลิกสัญญาดังกล่าวแล้วบริษัทจะสามารถดำเนินกิจการสนามบินสมุยต่อไปโดยปราศจากภาระหน้าที่ต่อกองทุนรวม จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ และสามารถใช้ทรัพย์สินเพื่อจัดหาประโยชน์โดยปราศจากข้อจำกัด

ทั้งนี้ ในการเสนอขอยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม บริษัทฯได้กำหนดค่าตอบแทนการเลิกสัญญาดังกล่าวที่จะชำระให้แก่กองทุนรวมเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 18,050 ล้านบาท

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ฯมอง Negative ต่อ BA เนื่องจากค่าตอบแทนยกเลิกสัญญา 18,050 ล้านบาทนั้น สูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของสัญญาที่เหลืออยู่ ณ สิ้นไตรมาส 1/64 จำนวน 9,770 ล้านบาท อาจทำให้ BA ต้องรับรู้ผลขาดทุนจำนวนกว่า -8,280 ล้านบาท (อย่างไรก็ตาม จากที่ BA ถือ SPF ในสัดส่วน 30% อาจรับรู้กำไรพิเศษเข้ามาชดเชยราว 2,188 ล้านบาท เหลือเป็นผลขาดทุนพิเศษอยู่ที่ -6,092 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า -2.95 บาท/หุ้น)

และ BA อาจมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหากใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน หากกู้ทั้งจำนวนภายใต้สมมติฐานอัตราดอกเบี้ยที่ (MLR) ราว 5.5% จะคิดเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยปีละกว่า -993 ล้านบาท (อย่างไรก็ตาม จากที่ BA ถือ SPF ในสัดส่วน 30% อาจทำให้ต้องใช้แหล่งเงินทุนส่วนเพิ่มที่เพียง 12,630 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนดอกเบิ้ยจ่ายที่ -695 ล้านบาท)

พร้อมมองเป็น Positive ต่อ SPF เนื่องจากค่าตอบแทนยกเลิกสัญญา 18,050 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ สิ้นไตรมาส 1/64 อยู่ที่ 10,756 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า 19 บาท/หน่วย สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิทธิการเช่าที่ 11.32 บาท/หน่วย และสูงกว่าราคาตลาด SPF วานนี้ที่ 13.90 บาท

โดยคงคำแนะนำ Reduce หุ้น BA และราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 6.20 บาท ประเมินด้วยวิธี PB multiple ที่ 0.64x (เทียบเท่า -1SD ของค่าเฉลี่ยในอดีต) โดยคาดมีแนวโน้มขาดทุนต่อเนื่องในปี 64-66 ที่ -3,626 ล้านบาท -1,631 ล้านบาท และ -229 ล้านบาท ฟื้นช้ากว่ากลุ่มฯ เนื่องจาก BA พึ่งพิงผู้โดยสารต่างชาติเป็นหลัก ซึ่งการแพร่ระบาด โควิด-19 ทำให้ผู้โดยสารมีข้อจำกัดในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศและยังมีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากผลขาดทุนพิเศษที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญากับ SPF อีกด้วย

Back to top button