META ขายหุ้น BSC กำไร 4 เท่า หนุนเงินทุนแกร่ง-มินบูไร้กังวล เฟส 2 คาดก่อสร้างเสร็จปีนี้

META ข่าวดีเพียบ! ขายหุ้น BSC ในฟิลิปปินส์ กำไร 4 เท่า หนุนเงินทุนบริษัทแกร่ง ด้านมินบูไร้กังวลเฟส 2 คาดก่อสร้างเสร็จปีนี้


นาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META เปิดเผยว่า เมื่อช่วงต้นเดือน มิ.ย 64 ที่ผ่านมา META มีกำไรจากการขายหุ้นบริษัท Basic Energy Corporation (BSC) ที่เข้าไปทำการร่วมลงทุน ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยุ่ในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Stock Exchange : PSE) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2016 จำนวนประมาณ 255 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าประมาณ 48 ล้านบาท

โดยได้ขายหุ้น BSC ออกบางส่วน กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้นในครั้งนี้คิดเป็น 3-4 เท่าของเงินลงทุนในครั้งแรก ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะเข้ามาเสริมเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมั่นคง ทาง META คาดการณ์ว่าน่าจะดำเนินการขายหุ้นที่เหลือได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน

ในส่วนความคืบหน้าของโรงไฟฟ้ามินบู ประเทศเมียนมา ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ว่าในเฟสที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 ในขณะที่เฟสที่ 3 และ 4 ทางบริษัทก็ดำเนินการก่อสร้างไปพร้อมกันและจะทยอย COD ได้ตามลำดับ

นอกจากนี้ที่มีกระแสเข้ามาเกี่ยวกับความกังวลด้านการเงินของบริษัทว่าได้รับผลกระทบจากทางสถานการณ์โควิด-19 และความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ เราเองทั้งในฐานะผู้ดำเนินงานก่อสร้างและผู้ลงทุนในโครงการไม่มีความกังวล ด้วยโครงการโรงไฟฟ้ามินบูเป็นโครงการที่มีสัญญารัดกุมกับภาครัฐของประเทศเมียนม่าอยู่แล้วการเมืองจะไม่กระทบต่อโครงการอย่างแน่นอน ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ทางโครงการได้วางระบบการทำงานเพื่อให้โครงการสามารถก่อสร้างไปได้อย่างราบรื่น

สุดท้ายนี้ตามที่ทางบริษัทเคยนำเสนอ ถึงการเข้าศึกษาโครงการใหม่เพื่อขยายขอบเขตการทำธุรกิจของ META ซึ่งรวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับการเงินซึ่งนั้น คุณประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ มีภาระหน้าที่ในอีกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯอีกแห่งหนึ่ง เพื่อความโปร่งใส ป้องกันความขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการบริหารธุรกิจของบริษัท จึงจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวของบริษัทฯ”

Back to top button