BGRIM ชวนร่วมแถลงออนไลน์ “7 ยุทธศาสตร์สร้างพลังให้สังคม” วันนี้ 10.00 – 12.00 น.

BGRIM ชวนร่วมชมแถลงข่าวออนไลน์ "7 ยุทธศาสตร์ บี.กริม มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี" วันนี้ 10.00 - 12.00 น.


บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เตรียมจัดงานแถลงข่าวออนไลน์ ภายใต้ประเด็น “7 ยุทธศาสตร์ บี.กริม มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” ในวันนี้ (6 ก.ค.64) เวลา เวลา 10.00 – 12.00 น.

โดยนักลงทุนที่สนใจ สามารถแสกนเพื่อลงทะเบียนได้ตามภาพด้านล่างนี้

Back to top button