หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 8 ก.ค.64


TTB

ระดับราคา ได้มีสัญญาณขายหลังจากหลุดแนวรับสำคัญของ Double Bottom ที่บริเวณ 1.10 บาทลงมา เป็นสัญญาณขายขนาดเล็กๆ ที่คาดว่าจะทยอยลงไปทดสอบแนวรับด้านล่างต่อไป

กลยุทธ์ ขาย Short Against

Port

แนวรับ 1.06 1.03

แนวต้าน 1.10 1.12

Stop Loss —

 

IVL

ระดับราคา ได้เริ่มปรับตัวลดลงตามสัญญาณของแนวโน้มระยะกลางที่ได้หลุดแนวรับ Neckline ขนาดใหญ่ที่ 42.00 บาทลงมา ทำให้เป็นสัญญาณขาย และต้องเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างจริงจัง ที่จะทยอยลงไปทดสอบแนวรับด้านล่างต่อไป

กลยุทธ์ ขาย Short Against

Port

แนวรับ 37.50 36.00

แนวต้าน 40.25 41.50

Stop Loss —

 

BBL

ระดับราคา ได้มีสัญญาณขายหลังจากหลุดแนวรับส าคัญของDouble Bottom ที่บริเวณ112.50 บาทลงมา เป็นสัญญาณขายขนาดเล็กๆ ที่คาดว่าจะทยอยลงไปทดสอบแนวรับด้านล่างต่อไป

กลยุทธ์ ขาย Short Against

Port

แนวรับ 106.00 102.00

แนวต้าน 110.00 112.00

Stop Loss —

 

SCB

ระดับราคา ได้มีสัญญาณขาย

หลังจากหลุดแนวรับส าคัญของ

Double Bottom ที่บริเวณ

96.50 บาทลงมา เป็นสัญญาณขาย

ขนาดเล็กๆ ที่คาดว่าจะทยอยลงไป

ทดสอบแนวรับด้านล่างต่อไป

กลยุทธ์ ขาย Short Against

Port

แนวรับ 92.00 90.00

แนวต้าน 95.50 96.50

Stop Loss —

Back to top button