“บอร์ดวัคซีน” เคาะเร่งจัดหาเพิ่ม 120 ล้านโดส เน้นหลายชนิด-มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

“บอร์ดวัคซีน” เคาะเร่งจัดหาเพิ่ม 120 ล้านโดส ในปี 65 เน้นหลายชนิด-มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เหมาะสมกับสถานการณ์ระบาดในประเทศ


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน ได้พิจารณากำหนดทิศทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 โดยมีมติเห็นชอบให้มีการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ประจำปี 2565 จำนวน 120 ล้านโดส

ซึ่งประกอบไปด้วยวัคซีนที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย โดยให้จัดหาวัคซีนในรูปแบบไวรัลเวคเตอร์ วัคซีนชนิด mRNA วัคซีนชนิดซับยูนิตโปรตีน และวัคซีนรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดในประเทศ โดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเชื้อ โดยปริมาณการจัดหานั้น ต้องคำนึงเรื่องของผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีน ไปจนถึงการฉีดกระตุ้น รวมถึงการสำรองวัคซีนไว้รองรับรับกรณีฉุกเฉิน สำหรับปีปัจจุบันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาวัคซีนให้ได้ตามเป้าที่วางไว้

นอกจากนั้น ยังเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.ความมั่นคงวัคซีนแห่งชาติ พศ.2561 ในการกำหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อพิจารณาทบทวนเนื้อหาของร่างประกาศฉบับนี้อย่างละเอียด โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบและคำนึงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อประเทศ รวมถึงประชาชนเป็นหลัก และให้ดำเนินการเจรจาอย่างเต็มที่กับผู้ผลิตวัคซีนให้ได้จำนวนวัคซีนที่เหมาะสมกับสถานการณ์

Back to top button