“ทศพร บุณยพิพัฒน์” ลาออกกรรมการ GPSC มีผล 1 ส.ค.นี้

“ทศพร บุณยพิพัฒน์” ลาออกกรรมการ GPSC มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564


บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC  ขอแจ้งให้ทราบว่า นายทศพร บุณยพิพัฒน์ กรรมการได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้น

Back to top button