SCC ทุ่ม 1.43 หมื่นลบ. ซื้อหุ้นเพิ่มทุน “CAP” ปิโตรฯคอมเพล็กซ์อินโด รักษาสัดส่วน 30.57%

บอร์ด SCC ไฟเขียว! ควัก 1.43 หมื่นลบ. ซื้อหุ้นเพิ่มทุน PT Chandra Asri PetrochemicalTbk (CAP) ทำปิโตรฯคอมเพล็กซ์แห่งที่ 2 ในอินโดนีเซีย เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน CAP ที่ร้อยละ 30.57


บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมดเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน PT. Chandra Asri PetrochemicalTbk (CAP) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นจำนวนเงิน 434 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 14,260 ล้านบาท) เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน CAP ที่ร้อยละ 30.57

โดยจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นจำนวนเงิน 327 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะนำไปลงทุนในโครงการ PetrochemicalComplex แห่งที่ 2 (CAP2) โดยราคาหุ้นเพิ่มทุนขึ้นอยู่กับราคาที่ CAP จะประกาศต่อไป โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ จะลงทุนเพิ่มอีก 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ CAP อนุมัติการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision) ในโครงการ CAP2 ซึ่งคาดว่าจะอนุมัติภายในปี 2565

สำหรับ เอสซีจี เคมิคอลส์ได้เข้าซื้อหุ้น CAP ครั้งแรกในปี 2554 ที่สัดส่วนร้อยละ 30 หลังจากนั้นได้มีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมใน CAP เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และขยายกำลังการผลิต ทำให้ปัจจุบัน เอสซีจี เคมิคอลส์มีสัดส่วนการถือหุ้นใน CAP ร้อยละ 30.57 โดยเล็งเห็นว่าการลงทุนใน CAP เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจปิโตรเคมีไปยังประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีตลาดสินค้าปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ASEAN) และมีอัตราการเติบโตสูง

ทั้งนี้ SCC มีความยินดีในการร่วมสนับสนุน CAP และต้อนรับบมจ.ไทยออยล์ (TOP) ในฐานะผู้ร่วมลงทุนรายใหม่เชิงกลยุทธ์ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของโครงการ CAP2 ในด้านวัตถุดิบ

 

 

Back to top button