หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 6 ส.ค.2564


EPG

ระดับราคา ได้มี Reversal Pattern ขึ้นจาก Strong Support ในแนวโน้ม Sideway ที่มี Channel อยู่ระหว่าง 11.80 – 13.40 บาท และหาก Break 12.60 บาท จะเป็นสัญญาณซื้อสั้นๆ อีกระลอก

กลยุทธ์ ทยอยซื้อ และ Follow

Buy เหนือ 12.60 บาท

แนวรับ 12.10 11.90

แนวต้าน 13.00 13.40

Stop Loss 11.70 บาท

 

DCC

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อหลังจากสามารถ Break แนวต้านสำคัญที่บริเวณ 3.34 บาทขึ้นมา เป็นสัญญาณซื้อ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นที่ 3.78 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ทยอยซื้อ เล่นรอบเล็ก

แนวรับ 3.34 3.30

แนวต้าน 3.54 3.74

Stop Loss 3.24 บาท

 

ASIAN

21.20 บาท เป็นแนวต้านสำคัญDouble Top ขนาดเล็ก และหากสามารถ Break ได้จะเป็นสัญญาณซื้อ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นที่ 23.20 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์รอ Follow Buy เหนือ

21.20 บาท เล่นรอบเล็ก

แนวรับ 20.50 20.30

แนวต้าน 22.20 23.20

Stop Loss 20.20 บาท

 

TTA

17.20 บาท เป็นแนวต้านสำคัญในรูปแบบ V-Shape ที่หากสามารถBreak ได้จะเป็นสัญญาณซื้อในรูปแบบดังกล่าว และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นระลอกใหญ่ที่20.50 บาท

กลยุทธ์ ทยอยซื้อ หรือ รอ

Follow Buy เหนือ 17.20 บาท

เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 16.40 16.00

แนวต้าน 18.80 19.40

Stop Loss 15.90 บาท

Back to top button