“สภาฯ” ฉลุย! ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 ด้วยคะแนนเสียง 257:189

“สภาฯ” ฉลุย! เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 กรอบวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง 257 เสียง ไม่เห็นด้วย 189 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น.(22 ส.ค.2564) ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมสภาฯ ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 65 ด้วยคะแนนเสียง 257 เสียง ไม่เห็นด้วย 189 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกคน และสั่งปิดการประชุมในเวลาประมาณ 01.20 น. ซึ่งเป็นการใช้เวลาในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 65 ในวาระที่ 2 และ 3 รวม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-22 ส.ค. 64 โดยขั้นตอนต่อไปนั้น สภาผู้แทนราษฎรจะส่งให้กับวุฒิสภาได้พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 65 มีกรอบวงเงินที่ 3.1 ล้านล้านบาท ประมาณการรายได้สุทธิที่ 2.4 ล้านล้านบาท

Back to top button