หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 27 ส.ค.2564


BANPU

10.50 บาท เป็นแนวต้านสำคัญเพราะเป็น Gap สำคัญ ที่หากปิดได้จะเป็นสัญญาณซื้อระยะสั้นๆ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Targetของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ ที่ 11.30บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อ เล่นสั้นๆ เหนือ 10.50บาท

แนวรับ 10.40 10.20

แนวต้าน 10.90 11.30

Stop Loss 10.10 บาท

 

IVL

43.25 บาท เป็นแนวต้าน Neckline สำคัญของแนวโน้มในระยะกลาง ที่หาก Break ได้จะเป็นสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ใหญ่ของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ ที่49.00 บาท เป็นอย่างน้อยกลยุทธ์ Follow Buy เหนือ43.25 บาท เล่นรอบใหญ่แนวรับ 41.50 40.00

แนวต้าน 45.00 47.00

Stop Loss 39.50 บาท

 

BAY

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อหลังจากสามารถ Break แนวต้านสำคัญที่บริเวณ 30.50 บาทขึ้นมาทำให้มีแนวต้านเป้าหมาย หรือ  Target ในการขึ้นของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ ที่ 33.75 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อ เล่นรอบเล็ก

แนวรับ 31.00 30.50

แนวต้าน 33.75 34.75

Stop Loss 30.00 บาท

 

KBANK

ระดับราคา ได้พักฐานราคาสั้นๆเหนือ Downtrend Line ที่Break ขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อ ของแนวโน้มในระยะกลาง ที่ได้เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นเต็มตัว และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target รอบใหญ่ ที่137.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ทยอยซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 119.00 118.00

แนวต้าน 125.50 130.00

Stop Loss 116.00 บาท

Back to top button